PROJE HAKKINDA

TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Merhaba,

Sizlerle, "Taşlar Yerinden Oynuyor" projesine ait özet bilgileri paylaşmak istiyoruz. Projenin konusu; "Anadolu Neolitiği ve Avrupa’ya Aktarımı" ve bu temelde bilim insanları arasında kurulmuş olan "Kültürlerarası Diyalog". Proje faaliyetleri, bu iki olgunun geniş halk kesimleri açısında daha bilinir ve görünür olmasına katkıda bulunmak ve oluşan diyaloğa yeni alanlar açmak amacıyla tasarlandı. Projenin içerik bilgilerini aktarabilmek için Neolitik, Anadolu Neolitiği, Avrupa’ya Aktarımı ve Dünya Kültür Mirası gibi sözcükleri biraz açmak yararlı olabilir. Devamında; Proje Nasıl Biçimlendi, Amaç, Hedef Kitleler, Faaliyetler, Çıktılar olarak Projeyi özetleyeceğiz.

Taşlar Yerinden Oynuyor” Projesi nasıl biçimlendi?

“Neolitik Çağ Araştırmaları” uygarlığın nasıl oluştuğuna dair sürekli yeni veriler sunuyor. Bu araştırmalar, arkeoloji başta olmak üzere, farklı disiplinlerden bilim insanlarının da katıldığı bilimsel araştırmaların en dinamik alanları arasında. Bu dinamizm, insanlığın ortak kültür mirası temelinde, sınırları aşan kültürlerarası diyaloğa, ortak çalışmalara, dayanışmaya, paylaşmaya verimli bir zemin oluşturuyor.

Bilim dünyasının sınırları aşan bu ortak çabasının, açığa çıkardığı bilgilerin ve “Anadolu Neolitiği ve Avrupa’ya Aktarımı”nın daha görünür ve bilinir olmasına katkıda bulunmak Projenin ana fikrini oluşturdu.

Projenin amaçları

Hedef kitleler

Projenin hedef kitlesi bilim insanları ile sınırlı değil.

Şöyle ifade etmek daha isabetli olabilir: Proje, kurumsal ve bilimsel çalışmalarla açığa çıkan olguları, yurt içinde ve yurt dışında her yaş ve sosyal gruptan toplum kesimleri ile paylaşmayı amaçladığı için hedef kitlesi de bu doğrultuda belirlendi.

Projenin Ana Faaliyetleri, Çıktıları

Bu web sitesi, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla IFEA'nın sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of IFEA and do not necessarily reflect the views of the European Union